Otizm

OTİZMLİ VAKALARDA DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
Otizm, dil gelişiminde gerilik, sosyal etkileşimde sınırlılık, yetersiz ilgi alanı ve tekrarlayıcı davranışlarla karakterize nörogelişimsel bir bozukluktur. 


Amerikan Psikiyatri Birliği'nin 2000 yılında yayımladığı kılavuza göre (DSM-IV-TR), otizm spektrum bozukluğu kapsamında beş ayrı kategori yer almaktadır:

Otizm (Otistik bozukluk)
Asperger sendromu
Atipik otizm (Başka türlü adlandırılamayan otistik/yaygın gelişimsel bozukluk)
Çocukluk dezentegratif bozukluğu
Rett sendromu

Otizmli bireylerle uygulanan farklı eğitim yöntemleri bulunmaktadır. Başlıca eğitim yöntemleri Uygulamalı Davranış Analizi (ABA), Etkileşime Dayalı Terapi Yöntemleri (Responsive Teaching, Floortime, Hanen Programı), TEACCH Programı, Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi (PECS). 
Otizm tanılı vakalarla yapılacak olan dil ve konuşma terapisinde vakanın gelişimsel durumu oldukça önemlidir. Vakanın iletişim becerilerine göre dil ve konuşma alanındaki hedefler şekillenmektedir. 

MANİSA OTİSTİK BİREYLER VE ENGELSİZ AİLELER DERNEĞİ
UYGULANAN TESTLER
Merkezimizde;
Afazi Dil Değerlendirme Testi
Türkçe Erken Dil Gelişim Testi
Sesletim ve Sesbilgisi Testi
Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Peabody Resim Sözcük Testi
Denver 2 Gelişim Tarama 
Wechsler çocuklar için zeka ölçeği (wisc-r)
Bender-Gestalt görsel-motor algılama testi
Beier cümle tamamlama testi