Konuşma Bozuklukları


Sesletim (Artikülasyon) ve Sesbilgisel (Fonolojik) Bozukluklar
Konuşma seslerinin ediniminde gecikme ve buna bağlı olarak konuşma seslerinin, hecelerin ya da sözcüklerin uygun şekilde üretilemesidir. Bu bozukluğa sahip çocuk ve yetişkinlerde en sık görülen hatalar: bir sesin yerine başka ses kullanma (kapı- tapı), seslerin yerlerini değiştirme (şemsiye- şesmiye), ses atma (gel- ge), ses ekleme (bisiklet- bilgisilet) veya pelteklik gibi sesin yeterli düzeyde üretilememesidir.

İşitme engeli, dudak damak yarıklığı, down sendromu, motor konuşma bozuklukları, yanlış öğrenme gibi nedenlerden ötürü sesletim ve sesbilgisel sorunlar ortaya çıkabilir.


Akıcılık Bozuklukları
Ses hece ve sözcüklerin üretiminde normalden farklı bir desenin gözlenmesidir ve en yaygın akıcılık bozukluğu kekemeliktir.

Konuşma sırasında ortaya çıkan duraklamalar/bloklar, hece tekrarları, ses uzatmaları ve çoğu kez bunlara eşlik eden beden hareketleriyle konuşmanın akıcılığı ve ritminin kesintiye uğraması kekemelik olarak adlandırılmaktadır.

Kekemeliğin şiddeti ve miktarı zamana ve ortama gore değişiklik gösterebilir.

Ses Bozuklukları
Sesin perde, şiddet ya da kalitesinden herhangi biri, konuşanın ne söylediğinden daha fazla dikkat çekiyorsa bir ses bozukluğundan şüphe edilir.

Bununla beraber, konuşurken bir rahatsızlık, bir acı hisseden kişide de sesle ilgili bir sorun olabilir. Ses bozukluklarının nedenleri çok çeşitlidir: