Dil Bozuklukları


Gecikmiş dil ve konuşma
Çocuğun yaşıtlarına oranla kelime dağarcığı az ve konuşma aracılığıyla çevresi ile iletişim kurma becerisinin daha geri kalmış olmasıdır.

Gecikmiş dil ve konuşma sorununa işitme engeli, zeka geriliği, yaygın gelişimsel bozukluklar (otizm, asperger sendromu vb), dudak-damak yarıklığı, Cerebral Palsy (CP), öğrenme güçlüğü, disleksi, olumsuz çevre koşulları, anne-baba ya da çocuğa bakım veren kişilerin yanlış tutumları, sebebi belirlenemeyen durumlar gibi çok çeşitli durumlar neden olabilir.Özgül dil bozukluğu
Işitme kaybı, zeka geriliği, nörolojik, motor ya da sosyal gelişim geriliği gibi belirgin herhangi bir problemin olmadığı bir tür dil bozukluğudur. Özgün dil bozukluğu olan çocukların, konuşma seslerini üretmede, kendilerini sözel olarak ifade etmede ve başkalarının konuşmalarını anlamada problemleri vardır. Cümle içindeki sözcükleri anlama ve kullanmada güçlük yaşarlar.

Tek tek kelimelerde konuşmaları anlaşılır olsa dahi kelimeleri bir araya getirerek cümle kurmakta başarısız olurlar. Bazı çocuklarda yalnızca alıcı ya da ifade edici dil becerilerinde problem görülürken, bazı çocuklarda her iki alanda da problem görülebilir.


Afazi
Afazi çoğunlukla yetişkinleri etkileyen ve dil hasarı ya da kaybı ile sonuçlanan bir bozukluktur. Çoğunlukla inme (stroke) gibi beyin-damar hastalıklarından kaynaklanan, bu yüzden de sıkça karşılaşılan afazi, sol beyin yarıküresinin farklı bölgelerinin ve bu bölgeler arasındaki bağlantı noktalarının hasar görmesi sonucu gerçekleşir.

Afazisi olan kişiler, onlara söyleneni anlamada ve kendi düşüncelerini ifade etmede güçlük çekerler. Ayrıca, okuma, yazma, jest ve sayıları kullanma becerilerinde azalma gözlenir. Konuşmaları kısa söz öbekleri ya da basit kelimler ile kısıtlı olabilir. Bazen sesler ve kelimeler değişir, çoğunlukla nesne ve eylemleri isimlendirmede problem yaşarlar.